అమ్మఒడి పథకం 2023-24

 

అమ్మఒడి పథకానికి సంబందించి సచివాలయాల వారీగా సోషల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ (R2) NBM పోర్టల్ లొ ఇవ్వటం జరిగినది.


R2.1 Provisional Eligible List.

R2.2 Re-verification List.

Post a Comment

0 Comments